UAB „Ignitis renewables projektai“

UAB „Ignitis renewables“

Įmonės kodas: 305916135
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2021 m. spalio 12 d., Juridinių asmenų registras
El. paštas: [email protected]
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt 

Akcininkai:
UAB „Ignitis renewables“ – 100 %

Įstatinis kapitalas:
3 000,00 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai
 

Bendrovės veiklos objektas: atsinaujinančių energetikos išteklių projektų vystymas, elektros energijos gamyba ir tam reikalingų įrenginių bei infrastruktūros komercinis eksploatavimas, valdymas ir statyba.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2021 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Finansiniai rodikliai 2022 metais (mln. Eur) (neaudituoti):
Pajamos: -
Veiklos sąnaudos: (0,1)
Koreguota EBITDA: (0,1)
Grynasis pelnas: (0,1)
Investicijos: -
Turtas: 4,7
Nuosavybė: 0,9
Įsipareigojimai: 3,8

Darbuotojų skaičius:
1 (2022 m. gruodžio 31 d.)

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Vertybės, vizija, misija
Laisvai įvedamas tekstas

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas, tobulėjimas.

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
gm
Giedrius Meškelė
Direktorius