AB „Ignitis grupė“

AB „Ignitis grupė“

Įmonės kodas: 301844044
PVM mokėtojo kodas: LT100004278519
Buveinės adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
Korespondencijos adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2008 m. rugpjūčio 28 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT44 7044 0600 0648 1525
Bankas: AB SEB bankas

Tel. numeris: +370 5 278 2998
El. paštas: grupe@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
Lietuvos Respublika, akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija – 73,08 %
Smulkieji investuotojai – 26,92 %

Įstatinis kapitalas:
1 658 756 293,81 Eur

 

 

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurios misija kurti energetiškai sumanų pasaulį. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetikos paslaugas.

Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.

Grupės įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o jos investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Švediją, Prancūziją ir Izraelį.

Savo veikloje „Ignitis grupė“ derina inovacijas ir ilgametę patirtį, atvirumą pasauliui ir energetinės nepriklausomybės užtikrinimą.

 „Ignitis grupė“ rūpinasi, kad energija kasdien veiktų vis geriau, sumaniau, patogiau.

„Ignitis grupėje“ siekiame kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 1 26,5
Veiklos sąnaudos: 13,3 
Koreguota EBITDA: (6,6) 
Grynasis pelnas: 114,6 
Turtas: 2 711,7 
Investicijos: 1,9 
Įsipareigojimai: 898, 7 

Darbuotojų skaičius:
84 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Živilė Skibarkienė
Živilė Skibarkienė
Valdybos narė, organizacinio vystymo tarnybos direktorė
Darius Kašauskas
Darius Kašauskas
Valdybos narys, finansų ir iždo direktorius
Dominykas Tučkus
Dominykas Tučkus
Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius
Vidmantas Salietis
Vidmantas Salietis
Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius
Darius Daubaras
Darius Daubaras
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys;
„Saudi Aramco“ vyriausiasis patarėjas
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė
Stebėtojų tarybos narė;
Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė;
UAB Būsto paskolų draudimas valdybos narė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė;
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė;
Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė
Andrius Pranckevičius
Andrius Pranckevičius
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys;
AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys;
PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas;
AB „Linas Agro“ valdybos narys;
SIA „Lielzeltini“ valdybos pirmininkas;
SIA „Broileks“ valdybos pirmininkas;
SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas
Daiva Kamarauskienė
Daiva Kamarauskienė
Stebėtojų tarybos narė;
Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
Judith Buss
Judith Buss
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
Bent Christensen
Bent Christensen
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Dokumentai ir ataskaitos
Darbo užmokestis

2021 m.
I ketvirčio atlygis

Informaciją apie ankstesnius laikotarpius galite rasti čia (nuoroda)