Akcininkų susirinkimai

Susipažinkite su informacija apie „Ignitis grupės“ visuotinius akcininkų susirinkimus, jų metu priimtus sprendimus ir kita aktualia informacija.

Susipažinti su informacija apie EVAS

Akcininkų susirinkimai

Mūsų akcininkai savo teises įgyvendina per visuotinį akcininkų susirinkimą. Visuotinis akcininkų susirinkimas
yra aukščiausias patronuojančiosios bendrovės organas, kuris priima sprendimus remdamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

Kiekvienas akcininkas, įrašytas į „Ignitis grupės“ akcininkų registrą iki apskaitos dienos
(penkta darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo), turi teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir naudotis savo teise dalyvauti priimant sprendimus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančiais klausimais.

Akcininkai arba jų įgaliotiniai taip pat turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris skelbiamas viešai kartu su pranešimu apie šaukiamą akcininkų susirinkimą.​

Informacija apie akcininkų susirinkimus

Aktuali informacija

handshare
Data
Contacts
Results