Poveikio klimatui mažinimas

Siekiame nulinio ŠESD emisijų balanso 

„Ignitis grupė“, suprasdama klimato kaitos keliamas grėsmes ir savo poveikį, išsikėlė mokslu grįstus tarpinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus ir siekia, kad ilgainiui emisijų balansas taptų nulinis (angl. net zero). 

Įtraukdami visas Grupės įmones ir jų darbuotojus, imamės aktyvių veiksmų, kad sumažintume savo poveikį aplinkai, ir kviečiame šiuo pavyzdžiu sekti visus mūsų tiekėjus ir partnerius. 

Likęs laikas klimato atšilimą apriboti iki 1,5 °C World 0M. 0D. 00:00:00 Atsakingas energijos vartojimas ir taupymas mažina į aplinką išmetamo CO2 kiekį. Energija iš atsinaujinančių šaltinių – švarus ir klimato kaitą lėtinantis pasirinkimas. Pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas padeda taupyti išteklius ir nešvaistyti energijos.

 

Klimato kaita yra vienas didžiausių šio šimtmečio žmonijos iššūkių, kuris reikalauja tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus bei kiekvieno asmens įsitraukimo užtikrinant, kad vidutinės pasaulinės temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C ir toliau siekiant, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, kaip nustatyta Paryžiaus susitarime. Tokios ribos, pasak mokslininkų, nederėtų peržengti siekiant išvengti katastrofiškų gamtos reiškinių, neigiamos įtakos gyventojų sveikatai ir turtui. Klimato laikrodis rodo, kada išnaudosime „anglies dioksido biudžetą“, atsižvelgiant į dabartinį išmetamųjų teršalų kiekį ir žmonių veiklos sukeltos klimato kaitos lygį (plačiau). 

Išsikėlėme mokslu grįstus tarpinius tikslus – iki 2030 m. sumažinsime savo emisijas perpus 

Prisijungusi prie „Business Ambition for 1.5°C“ iniciatyvos, „Ignitis grupė“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą. Ambicingus tarpinius Grupės ŠESD emisijų mažinimo tikslus 2021 m. lapkričio mėn. patvirtino „Mokslu grįstų tikslų iniciatyva“ (angl. Science Based Targets initiative, SBTi), patvirtinusi, kad jie atitinka naujausias mokslininkų rekomendacijas dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant, kad klimato šiltėjimas neviršytų 1,5 °C. Esame pirmoji lietuviško kapitalo organizacija, kurios ŠESD emisijų mažinimo tikslus yra patvirtinusi ši didžiausių su klimato kaita kovojančių pasaulinių organizacijų iniciatyva. Visame pasaulyje tokių organizacijų yra kiek daugiau nei 1800. 

Grupės veikloje susidarančių ŠESD mažinimo tikslai (lyginant su 2020 m.)

Net zero kelias

Grupės ŠESD emisijos 

Grupės įmonių veiklose susidarančias ŠESD emisijas skaičiuojame vadovaudamiesi ŠESD protokolo standartais. Metinius emisijų skaičiavimus tikrina išorės auditorius. Informaciją apie emisijų kiekį periodiškai skelbiame Grupės ataskaitose ir siekiame, kad emisijų skaičiavimas būtų vis tikslesnis, o informacijos apie jas atskleidimas atitiktų visų suinteresuotų šalių lūkesčius. 

Platesnė ŠESD apskaitos informacija 

Emisijų mažinimo tikslai 

Visos „Ignitis grupės“ ŠESD emisijos 2030 m. turėtų būti net 47 % mažesnės negu 2020-aisiais. Emisijų mažinimo tikslai apima ne mažiau nei 94 % visų Grupės įmonių ŠESD emisijų. Įsipareigojome mažinti tiek tiesiogines, tiek netiesiogines emisijas, atsižvelgiant į naujausias mokslininkų rekomendacijas dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant, kad klimato šiltėjimas neviršytų 1,5 °C. 

Emisijų mažinimo tikslai plačiau 

Kaip mažiname ŠESD emisijas? 

Esame vieni iš žaliosios energetikos lyderių ir kryptingai didiname žaliosios gamybos pajėgumus tiek elektros, tiek šilumos gamybos srityje. Mūsų verslo strategija grindžiama sausumos ir jūros vėjo jėgainių, atliekų vertimo energija jėgainių, biokuro ir saulės energijos technologijų plėtra. Taip pat aktyviai skatiname švaresnės energijos vartojimą, efektyvaus energijos vartojimo priemonių diegimą ir įpročių keitimą. 

Daugiau apie priemones

Nuotrauka
Darius Maikštėnas
Aprašymas

„Energetikos sektorius visame pasaulyje yra atsakingas už ženklią dalį į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl energetikos bendrovių veiksmai mažinant emisijas yra itin svarbūs. Įgyvendindami savo strategiją, plėsdami energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių, tikiu, suvaidinsime reikšmingą vaidmenį viso mūsų regiono kelyje į žaliąją ekonomikos transformaciją ir tvarią ateitį.“ 

 

Darius Maikštėnas

„Ignitis grupės“ vadovas ir valdybos pirmininkas