Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame susipažinti su atsakymais į dažniausiai investuotojų užduodamus klausimus.

Vertybiniai popieriai

Vertybiniai popieriai

Dividendai

Dividendai

ESO ir Ignitis gamyba

ESO ir Ignitis gamyba

Kita

Kita
Kodėl nebeprekiaujama AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ vertybiniais popieriais?

2019 m. gruodžio 4 d., AB „Ignitis gamyba“ (ISIN kodas: LT0000128571) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ISIN kodas: LT0000130023) neeilinių visuotinių akcininkų metu priėmė sprendimus išbraukti bendrovių akcijas iš prekybos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje sąrašų ir patvirtinti AB „Ignitis grupę“ kaip šalį teiksiančią oficialius siūlymus dėl akcijų, kotiruojamų „Nasdaq Vilnius“, išpirkimo. 2020 m. gegužės 21 d., „Nasdaq Vilnius“ sprendimu, AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ vertybiniai popieriai buvo išbraukti iš „Nasdaq Vilnius“ Baltijos oficialiojo sąrašo (paskutinė akcijų prekybos diena buvo 2020 m. birželio 30 d.). 

Įvykdžius AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalomas akcijų išpirkimo procedūras, 2021 m. rugsėjo 9 d. 100 % AB „Ignitis gamyba“ ir 2021 m. balandžio 15 d. AB „Ignitis grupė“ tapo 100 % AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininke. Šie sprendimai atitinkamai įsiteisėjo 2021 m. rugsėjo 27 d. ir 2021 m. rugsėjo 7 d.

Kas yra AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcininkai?

Įvykdžius AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalomas akcijų išpirkimo procedūras, 2021 m. rugsėjo 9 d. 100 % AB „Ignitis gamyba“ ir 2021 m. balandžio 15 d. AB „Ignitis grupė“ tapo 100 % AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininke. Šie sprendimai atitinkamai įsiteisėjo 2021 m. rugsėjo 27 d. ir 2021 m. rugsėjo 7 d.

Vykdant AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų delistingavimą, kokią kainą buvo mokama už vieną AB „Ignitis gamyba“ ir už vieną AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją?

Už vieną AB „Ignitis gamyba“ akciją buvo mokama 0,640 EUR, už vieną AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 0,880 EUR kaina.

Kodėl negavau apmokėjimo už turėtas AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas?

Lėšos už AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas buvo pervestos akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkai, kurie akcijas laikė emitento apskaitoje, arba buvusių akcininkų teisių perėmėjai, dėl lėšų gavimo turi kreiptis į SEB banką. 

Lėšų išmokėjimui, bankui reikės pateikti laisvos formos prašymą: 

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
Kokius veiksmus reikia atlikti, jog gaučiau pinigus už anksčiau turėtas AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas?

Dėl lėšų gavimo turite kreiptis į SEB banką. Lėšų išmokėjimui, bankui reikės pateikti laisvos formos prašymą:

  • AB SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  •  ne AB SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
Kada lėšos už AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas pasieks mano sąskaitą?

Pateikus prašymą AB SEB bankui, akcininkams piniginės lėšos iš depozitinės sąskaitos į prašyme nurodytą piniginių lėšų sąskaitą, bus pervestos per 5 d. d. nuo prašymo su visa pinigų pervedimui būtina informacija pateikimo AB SEB bankui dienos.

Kaip yra apmokestintos pajamos, gautos už AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas?

Dėl klausimų, susijusių su taikomais mokesčiais, turite kreiptis į Lietuvos valstybinę mokesčių inspekciją.

Kaip galėčiau gauti pažymą dėl AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įsigijimo?

Tuo atveju, jeigu AB „Ignitis gamyba“ ir/ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ įmonių (arba jų pirmtakų) akcijos buvo įgytos vertybinių popierių biržoje, dėl akcijų įsigijimo kainos ir kitų su įsigijimu susijusių duomenų, turėtume kreiptis į savo vertybinių popierių tvarkytoją, t. y. banką:

  • jeigu buvote atidaręs asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, turite kreiptis į banką, kuriame tokią sąskaitą turėjote ir laikėte akcijas;
  • jeigu asmeninės sąskaitos nebuvote atidaręs, dėl minėtos informacijos gavimo reikia kreiptis į AB SEB banką.

Tuo atveju, jeigu akcijos gavote, pvz., kaip kompensaciją už atkurtą nuosavybės teisę į žemę arba kaip kompensaciją už valstybės visuomenės poreikiams paimtą nekilnojamąjį turtą, ar kitais panašiais atvejais, turite patys turėti atitinkamų valstybės institucijų sprendimus dėl akcijų suteikimo. Šie dokumentai skirti ir buvo išduodami konkrečiam asmeniui. Jeigu tokių dokumentų neišsaugojote, turėtumėte kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas dėl tokių sprendimų gavimo.

Ainė Riffel-Grinkevičienė

Ryšių su investuotojais kontaktai

Ainė Riffel-Grinkevičienė

Finansų veiklos ir ryšių su investuotojais vadovė