Dividendai

2020 m. rugsėjo 4 d. įsigaliojo nauja „Ignitis grupės“ dividendų politika, numatanti augančią grąžą akcininkams. 

Pagal šią „Ignitis grupės“ dividendų politiką, dividendams už 2020 finansinius metus bus siūloma skirti 85 mln. eurų. Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams bus skiriama ne mažiau kaip 3 procentais didesnė suma nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Dividendų politika

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Išmokėti dividendai, mln. EUR

57,8

97,2

59,8

78,3

13,0

28,0