Dividendai

Pagal 2020 m. rugsėjo mėn. patvirtintą dividendų politiką, „Ignitis grupė“ už 2020-uosius finansinius metus išmokėjo 85 mln. eurų dividendų. Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams yra siekiama skirti ne mažiau kaip 3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.​

Sprendimus dėl dividendų išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Dividendų politika  Bendra akcininkų grąža​

Išmokėti dividendai

Metai, už kuriuos išmokėta

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Išmokėta suma, mln. Eur

57,8

97,2

59,8

78,3

13,0

28,0 85,0 87,6 90,3

 

Informacija apie dividendų už 2022 m. antrą pusę mokėjimą

2023 m. kovo 30 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmė sprendimą už 2022 m. II pusmetį išmokėti Dividendų politiką atitinkančius dividendus, t. y. 0,624 Eur dividendą vienai paprastajai vardinei akcijai. Atitinkamai, už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkams viso bus išmokėta 45 170 711,04 Eur dividendų.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)

Informacija apie dividendų už 2022 m. pirmą pusę mokėjimą

2022 m. rugsėjo 29 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmė sprendimą už 2022 m. pirmąjį pusmetį išmokėti Dividendų politiką atitinkančius dividendus, t. y. 0,624 Eur dividendą vienai paprastajai vardinei akcijai. Atitinkamai, už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Grupės akcininkams viso bus išmokėta 45 170 711,04 Eur dividendų.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)

Informacija apie dividendų už 2021 m. antrą pusę mokėjimą

2022 m. kovo 29 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmė sprendimą mokėti 0,600 Eur dividendų vienai paprastajai vardinei akcijai už 2021 m. antrą pusmetį. Už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkams bus išmokėta 43 824 308,40 Eur dividendų.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)

Informacija apie dividendų už 2021 m. pirmą pusę mokėjimą

2021 m. rugsėjo 27 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą skirti Grupės akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudaro 0,589 euro.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)

Informacija apie dividendų už 2020 m. antrą pusę mokėjimą

2021 m. kovo 25 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) Visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą mokėti 0,579 euro dividendų vienai akcijai už 2020 m. antrąjį pusmetį. Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 9 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)