„Ignitis grupė“ pripažinta aplinkai draugiškiausia įmone

2023 m. sausio 20 d.
ignitis

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisija pripažino „Ignitis grupę“ aplinkai draugiškiausia įmone didelių įmonių kategorijoje. Vakar įteiktą apdovanojimą bendrovė vertina, kaip svarbų pripažinimą, jog eina teisinga kryptimi, įgyvendindama savo Aplinkos apsaugos politiką ir siekdama ambicingų tikslų.

„Mūsų tikslas – veikti efektyviai, tvariai, atsakingai prieš supančią aplinką. Todėl visos Grupės veikloje prioritetą teikiame aplinkai draugiškų sprendimų vystymui, poveikio aplinkai mažinimui, su tuo susijusių rizikų valdymui ir darnaus vystymosi principais grįstos kultūros kūrimui Grupėje ir jos aplinkoje“, – teigia „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Veikdama energetikos sektoriuje, „Ignitis grupė“ pripažįsta, kad būtent su energija per visą kelią nuo jos gamybos iki vartojimo yra susijusi didžiausia išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų dalis. Todėl energetikos sektoriaus transformacija ir dekarbonizacija yra būtinos sąlygos norint apriboti  temperatūros Žemėje padidėjimą. Atsižvelgdama į tai, Grupė yra išsikėlusi ambicingus ŠESD mažinimo tikslus ir jų siekia suprasdama problemos nevienalytiškumą. Pastarieji metai parodė, kad klimato kaita yra tik vienas iš aspektų, kurį privalome vertinti ir valdyti kartu vertindami poveikį biologinei įvairovei, veiklos sukeliamą aplinkos komponentų (oro, vandens, dirvožemio) taršą ir kt.

Todėl „Ignitis grupė“ vadovaujasi Aplinkosaugos politika, kurioje aiškiai nurodoma, kad siekiame harmonijos su aplinka, stebime savo veiklos poveikį jai, prisidedame prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Esame tiesiogiai priklausomi nuo ekosisteminių paslaugų ir gamtinių išteklių, todėl su aplinkos apsauga susiję klausimai Grupės įmonėse sprendžiami laikantis aukščiausių tarptautinių standartų, taikant geriausias turimas technologijas ir praktikas, efektyvinant procesus, vertinant galimas rizikas.

„Ignitis grupės“ objektuose vykdomas nuolatinis aplinkos monitoringas, padedantis matuoti poveikį aplinkai. Objektuose, kurie svarbūs vietos bendruomenėms, į procesą įtraukiame gyventojus, taip užtikrindami jo skaidrumą. Prie aplinkos apsaugos kasdieniame darbe prisidėti skatiname ir Grupės darbuotojus – pradedant paprastais sprendimais kaip atsisakyti popierinių dokumentų, rūšiuoti atliekas, taupyti energiją, baigiant įvairiais mokymais ar medžių sodinimo renginiais.

Be to, „Ignitis grupė“ siekia į rūpinimąsi aplinkos apsauga įtraukti ir savo verslo partnerius, todėl sukūrė Grupės tiekėjų etikos kodekso laikymosi priežiūros sistemą, kurios tikslas – padėti tiekėjams tobulinti tvarios veiklos principus savo veikloje. Praėjusiais metais išsiaiškinusi, kokiais aplinkos apsaugos principais vadovaujasi ir kaip savo įtaką aplinkai mažina jos pagrindiniai tiekėjai, Grupė ketina konsultuoti tuos, kuriems žinių ar patirties šioje srityje trūksta, kad poveikis aplinkai mažėtų visoje Grupės įtakos sferoje.

Apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai nuo 2008 m. Lietuvoje vykdoma iniciatyva, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

Šis konkursas skatina gerąją įmonių konkurenciją ne siekiant pelno, o didinant savo socialinę atsakomybę. Nuo 2013 m. šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.