Elektros tiekimas gyventojams pernai išliko nuostolingas

Data
2024 m. kovo 4 d.
Pasidalinti

Viešumoje pasigirstant spekuliacijoms, kad gerus 2023 m. „Ignitis grupės“ rezultatus galėjo lemti elektros tiekimo gyventojams veikla bei klientams skirtos subsidijos, Grupė neigia šiuos teiginius. Praėjusiais metais vien elektros tiekimo gyventojams veikla atnešė 61,1 mln. eurų EBITDA nuostolių. Tuo metu klientams iš valstybės biudžeto skirtos kompensacijos dengė dalį jų sąskaitų ir nei vienas centas negalėjo tapti ir netapo Grupės pelnu.

2023 m. dukterinė Grupės bendrovė „Ignitis“ proaktyviai sumažino kainas klientams, kad būtų suvaldytas kainų šokas, ir savo iniciatyva netaikė sutartinės sąlygos grąžinti nuolaidas vartotojams, keičiantiems kainos planą. Šie veiksmai „Ignitis“ kainavo apie keliasdešimt milijonų eurų ir drauge su kitais elektros rinkoje vykstančiais iššūkiais lėmė neigiamus rezultatus.

Svarbu priminti, kad 2023 m. visų nepriklausomų elektros ir gamtinių dujų tiekėjų klientams Vyriausybė skyrė kompensacijas kainų šokui suvaldyti. Šios kompensacijos buvo skirtos tik klientams, siekiant sumažinanti jų apmokamas sąskaitas. Už šias lėšas buvo kompensuojamos griežtai tik elektros arba dujų įsigijimo sąnaudos ir nei vienas centas iš kompensacijų netapo „Ignitis“ ar „Ignitis grupės“ pelnu.

Kompensacijų poreikį nustatė ir jų panaudojimą pagal Seime priimtus Elektros energetikos įstatymo pakeitimus ir Vyriausybės patvirtintą kompensavimo tvarką prižiūrėjo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). 2023 m. „Ignitis“ elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojų galutinių sąskaitų sumažinimui panaudojo 168,8  mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. VERT užtikrino, kad šios lėšos buvo naudojamos elektros įsigijimo sąnaudoms sumažinti, o rinkoje sumažėjus kainoms, kompensavimui nepanaudotų 64,3 mln. eurų lėšų buvo grąžinta į biudžetą.  

„Viešumoje pasigirsta priekaištų, kad gerus Grupės rezultatus lemia Vyriausybės skiriamos kompensacijos gyventojams, bet tai yra visiškai netiesa ir melagiena. Kompensacijos lėmė energetinės krizės akivaizdoje išaugusių kainų sumažinimą vartotojams ir jokia forma netapo Grupės pelnu. Elektros tiekimo nuostoliai, kuriuos patyrė „Ignitis“, tai tik patvirtina“, - sako „Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Artūras Ketlerius.

Praėjusiais metais visos „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA siekė 484,7 mln. Eur (palyginti 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 3,3 proc.). Didžiausią koreguoto EBITDA dalį sudarė Žaliosios gamybos segmentas – iš viso 45,9 proc. Tuo metu sprendimų klientams dalis, apimanti ir elektros tiekimą gyventojams, sudaro tik kiek daugiau nei 6 proc. viso koreguoto EBITDA rezultato. Šiame segmente patirtą 61,1 mln. EBITDA nuostolį atsvėrė sėkmingi gamtinių dujų pardavimai užsienyje, daugiausiai užsienyje, taip pat ženkliai pagerėję energijos tiekimo verslui rezultatai.