„Ignitis grupė“ tapo vienintele „Ignitis grupės paslaugų centro“ akcininke

Data
2023 m. gruodžio 22 d.
Pasidalinti

Integruota atsinaujinančios energijos bendrovė „Ignitis grupė“ po akcijų konsolidacijos tapo vienintele dukterinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininke. Grupė 100 proc. dukterinės bendrovės akcijų valdo nuo 2023 m. gruodžio 21 d.

„Ignitis grupės paslaugų centro“ akcininkais buvo keturios įmonės: „Ignitis grupė“ (valdė 50,47 proc. akcijų), „Energijos skirstymo operatorius“ (valdė 26,40 proc. akcijų), „Ignitis gamyba“ (valdė 21,45 proc. akcijų) ir „Ignitis“ (valdė 1,68 proc. akcijų). 

Tokia akcininkų sudėtis buvo susiklosčiusi dėl istorinių priežasčių, tačiau atlikus teisinę analizę, įvertina, kad Grupei naudingiau konsoliduoti „Ignitis grupės paslaugų centro“ akcijas. Šiam sprendimui pritarė ir visų buvusių akcininkių valdybos. 

Gruodžio 21 d. „Ignitis grupės paslaugų centro“ akcininkai visas turimas akcijas perleido „Ignitis grupei”. Šis pokytis supaprastins „Ignitis grupės paslaugų centro“ valdysenos procesus – bus galima operatyviau priimti bendrovei aktualius sprendimus, taip pat bus efektyviai išnaudojamas Grupės įmonių valdybų laikas.