„Ignitis grupės“ IPO įgyvendintas laikantis aukščiausių skaidrumo standartų

Data
2022 m. lapkričio 24 d.
Pasidalinti

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO) buvo įgyvendintas laikantis aukščiausių skaidrumo standartų. „Ignitis grupės“ IPO buvo didžiausias tarptautinis IPO Baltijos šalyse, tokia praktika dar yra nauja Lietuvoje, todėl, kaip valstybės kapitalo įmonė, suprantame savo pareigą edukuoti suinteresuotąsias šalis. Vertiname, kad šiandien LRT tyrimų skyriaus  paskelbta publikacija, kurioje interpretuojant faktus bandoma mesti šešėlį ant IPO proceso, gimė dėl nepakankamo įsigilinimo arba IPO procesų nesupratimo.

Sprendimai dėl „Ignitis grupės“ IPO, darbo grupės veikla ir kiti susiję procesai buvo vykdomi, laikantis aukščiausių skaidrumo standartų, vadovaujantis tarptautinėmis kapitalo rinkų projektų praktikomis. Vertiname, kad publikacijoje dėl nepakankamo įsigilinimo arba IPO procesų nesupratimo, bandoma sudaryti įspūdį, kad procesas buvo neskaidrus. Tokias prielaidas kategoriškai neigiame.

Neįgyvendinus IPO būtų sustojusios „Ignitis grupės“ investicijos, nebūtų statomi Žaliosios gamybos pajėgumai, didinantys vietinę gamybą Lietuvoje. Be to, kilus energetinei krizei Europoje, dėl IPO „Ignitis grupė“ turėjo galimybę skolintis išaugusioms kainoms amortizuoti, neprašydama paramos iš Vyriausybės. Neįgyvendinus IPO, Vyriausybė būtų priversta gelbėti Grupę nuo nemokumo.

Suprantame, kad IPO procesas yra sudėtingas ir iki šiol valstybės kapitalo įmonės Lietuvoje nebuvo įgyvendinusios panašių projektų, todėl esame pasirengę ir toliau atsakyti į klausimus bei įrodyti, kad procesas buvo vykdomas skaidriai ir buvo geriausias pasirinkimas.

2018 m. paskelbtoje „Ignitis grupės“ strategijoje iki 2030 m. numatyta įvykdyti 6 mlrd. eurų investicijų. Intensyviai investuojant į Žaliosios gamybos projektus ir skirstymo tinklą, 2019 m. buvo pasiekti tuometiniai skolinimosi limitai. Tą patvirtina 2019 m. S&P pakeista „Ignitis grupės“ kredito reitingo perspektyva iš stabilios į neigiamą perspektyvą.

Tuomet jau buvo aišku, kad įmonei reikia stiprinti kapitalo struktūrą, nes skolinimosi galimybės yra išsemtos. Taigi, įmonė informavo akcininką Finansų ministeriją apie tai, kad nesustiprinus kapitalo, nebus galimybės toliau investuoti į energetikos projektus.

2019 m. lapkritį finansų ministras sudarė darbo grupę įvertinti „Ignitis grupės“ ilgalaikio finansavimo alternatyvas. Šiai darbo grupei savo vertinimus teikė įvairūs ekspertai: tarptautiniu mastu žinomi investiciniai bankai „BNP Paribas“ ir „JP Morgan“, advokatų kontoros „Ashurst“ ir „Sorainen“, „Deloitte“, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). „Sorainen“ ir „Deloitte“ laimėjo „Ignitis grupės“ skelbtus viešuosius pirkimus, ir pagal juos teikė savo ekspertinius vertinimus dėl ilgalaikio finansavimo alternatyvų. Bendrai „Ignitis grupė“ už šias paslaugas sumokėjo apie 180 tūkst. eurų, tačiau išvadoms neturėjo įtakos, priešingai, negu bandoma sudaryti įvaizdį tekste. „Ignitis grupė“ šioms bendrovėms teikė faktinę informaciją apie veiklą, tačiau negalėjo koreguoti jų išvadų. Be to, tai yra žinomos bendrovės, kurioms nepriklausomumas ir reputacija yra ypač svarbus, tad neabejotina, kad jos nerizikuotų savo reputacija teikdamos neobjektyvias išvadas.

Publikacijoje teigiama, kad neva procesas buvo skubotas. „Ignitis grupė“ IPO pasirengė per pusmetį, kas atitinka kitų tokio lygio bendrovių praktiką. Svarbu pabrėžti, kad „Ignitis grupės“ obligacijos jau iki tol buvo listinguojamos biržoje, todėl didžiąją dalį procesų ir pasirengimo, reikalingo IPO, bendrovė jau buvo įgyvendinusi. Tad prielaidos, kad tai buvo daroma skubotai, yra visiškai nepagrįstos.

Kaip ne kartą pabrėžėme, listingavimo laikotarpis nėra susijęs su 2020 m. Seimo rinkimais. Drauge su analitikais ir investicinių bankų ekspertais analizavome situaciją kapitalo rinkose ir pasirinkome tinkamiausią laikotarpį išplatinti papildomą akcijų emisiją, taip pritraukiant maksimalų kapitalo kiekį.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad publikacijoje minima opcionų skatinimo programa, kuri už pasiektus ilgalaikius tikslus suteikia akcijų, turėjo būti skirta ne tik vadovams, bet visiems Grupės darbuotojams. O pati programa atitinka tarptautinių listinguojamų įmonių praktiką.