„Ignitis renewables“ žaliosios jūrinio vėjo energijos ateitis – švari ir saugoma Baltijos jūra

Data
2024 m. balandžio 11 d.
Pasidalinti

Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ veikla rodo ryžtą tausoti aplinką ir kurti tvaresnę ateitį. Prisijungusi prie ekspedicijos „Išsaugokime Baltiją“, įmonė savo aplinkosauginių iniciatyvų sąrašą papildė dar viena svarbia priemone. Bendrovė aktyviai dalyvauja plataus masto švietėjiškoje veikloje, siekdama atkreipti regiono gyventojų dėmesį į ekologines problemas ir paskatinti verslą bei visuomenę labiau įsitraukti į jų sprendimą. Žengiant svarbų žingsnį žaliosios energijos link, tai tampa dar vienu būdu užtikrinti, kad pirmojo Lietuvoje jūrinio vėjo elektrinių parko elektrinės, kurias statys „Ignitis renewables“, ilgus metus veiktų švarioje ir gyvybingoje Baltijos jūroje.

„Prisidėdami prie ekspedicijos siekiame ne tik parodyti Baltijos jūros grožį, bet ir priminti, kad nepriklausomai nuo to, kur gyvename ir kokia veikla užsiimame, visi kartu esame atsakingi už Baltijos jūros sveikatą. „Išsaugokime Baltiją“ komanda tiki, kad suvieniję jėgas galime prisidėti prie Baltijos jūros ekosistemų išsaugojimo. Tuo tikime ir mes – įgyvendiname žaliosios energetikos projektus, skatinančius pokyčius mūsų regiono atsinaujinančios energetikos srityje. Tokiu būdu galime prisidėti prie energetikos sektoriaus dekarbonizavimo, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, inovatyvių sprendimų kūrimo ir taikymo, tvaraus augimo ir visuomenės švietimo“, – kalba už jūrinio vėjo projektą atsakinga „Ignitis renewables“ aplinkosaugos ekspertė Agnė Lukoševičienė.

Jos vertinimu, norint mažinti neigiamą poveikį Baltijos jūrai, pirmiausia reikia suprasti problemos mastą ir tikslingai taikyti priemones, atsižvelgiant į jų poveikį ekosistemai. Pašnekovė įsitikinusi, kad Baltijos jūros būklę galima žymiai pagerinti atliekant tyrimus, vertinant veiklos poveikį, geriau suprantant ekosistemą, nustatant prioritetines grėsmes ir taikant tinkamas priemones.

„Būtina keisti kiekvieno mūsų įpročius visais – verslo, valstybių ir regionų – lygiais. Baltijos jūroje susikerta daugybė interesų – turizmas, žvejyba, laivyba, išteklių gavyba, gynyba, energetika bei kiti. Ir visas šias veiklas reikia vykdyti atsižvelgiant į aplinkos poreikius. Kuo didesnė visuomenės dalis supras, kaip mūsų veiksmai veikia jūros aplinką, tuo paprasčiau tas pokytis įvyks“, – įsitikinusi aplinkosaugos ekspertė.

Siekia šviesti visuomenę ir įkvėpti žmones pokyčiams

Anot A. Lukoševičienės, svarbiausia „Išsaugokime Baltiją“ ekspedicijos misija – skleisti žinias, šviesti visuomenę ir įkvėpti žmones pokyčiams. Specialistė pabrėžia, kad daugelis Baltijos jūros regiono gyventojų net nesuvokia, su kokio masto aplinkosauginėmis problemomis susiduria jūra, kokios to priežastys ir ilgalaikis poveikis ekologijai bei ekonomikai.

„Didindami supratimą galime įgalinti visuomenę imtis būtinų pokyčių – peržiūrėti vartojimo įpročius, atidžiau rūšiuoti, atsakingiau tręšti pasėlius ir tvarkyti nuotekas ar, pavyzdžiui, skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą regione, kuri prisidės ne tik prie klimato kaitos mažinimo tikslų, bet ir bioįvairovės būklės gerinimo Baltijos jūroje“, – sako „Ignitis renewables“ aplinkosaugos ekspertė.

Baltijos jūra ir jos unikali ekosistema yra poilsio vieta ir pragyvenimo šaltinis visoms aplink ją įsikūrusioms šalims. Pasak A. Lukoševičienės, pastaruoju metu Baltijos jūra susiduria su daugybe iššūkių – tarša, eutrofikacija, buveinių degradacija bei kitais, gilinančiais tiek aplinkosaugines, tiek ir nuo jos ekonomiškai priklausančių visuomenės grupių problemas.  

„Tinkamai atliepti šiuos iššūkius reikia visų bendrų pastangų. Supratimo apie aplinką didinimas, tvarumo integravimas priimant plėtros sprendimus, energetikos sektoriaus pertvarkymas, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas ir atsinaujinančios energetikos skatinimas yra būtinos sąlygos siekiant įgyvendinti tiek tarptautinius, tiek ir nacionalinius klimato kaitos tikslus“, – komentuoja ekspertė.

Jūrinio vėjo elektrinių parkas – žingsnis švarios energijos link

„Ignitis renewables“ vystomas jūrinio vėjo elektrinių parkas – svarbus žingsnis švarios energijos link. Lietuva taps pirmąja Baltijos valstybe, gaminsiančia elektros energiją pasitelkiant vėją jūroje. A. Lukoševičienė pastebi, kad jūrinio vėjo elektrinių statyba lemia didelę atsakomybę šviesti visuomenę apie projektą. Įmonė yra įsipareigojusi kelti aktualius klausimus, susijusius su tokio pobūdžio projektų vystymu, ir taip skatinti visuomenės diskusijas.

„Mūsų tikslas – ne tik energijos gamyba. Siekiame užtikrinti balansą tarp švarios energijos gamybos ir gamtos apsaugos, didinti supratimą apie jūrinio vėjo energetikos naudą valstybei ir visam Baltijos regionui“, – akcentuoja įmonės atstovė.

A. Lukoševičienės pasakoja, kad net jei nėra privalomų aplinkosauginių procedūrų, visose „Ignitis renewables“ veiklos šalyse į projektų vystymą įtraukiami vietos ekspertai, pateikiantys savo rekomendacijas, kokiomis priemonėmis bendrovė gali prisidėti prie vystomos teritorijos aplinkos būklės. Itin atsakingai ruošiamasi ir pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko statyboms – atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, apimantis ne tik nacionalinius reikalavimus, bet ir geriausias tarptautines praktikas.

„Įgyvendinami gamtai atsakingą verslo modelį skatinantys veiksmai ir iniciatyvos neabejotinai prisideda prie švarios ir gyvybingos aplinkos išsaugojimo. Dalindamiesi gerosiomis praktikomis ir jų rezultatais, skatiname kitus savo veikloje rasti pusiausvyrą tarp verslo ir gamtos principų“, – komentuoja aplinkosaugos ekspertė.  

Elektrinių parkų poveikis aplinkai kruopščiai vertinamas

A. Lukoševičienė pažymi, kad „Ignitis renewables“ atsakingai žiūri į savo veiklos poveikį gamtai ir įvertina priklausomybę nuo jos resursų. Įmonė taip pat supranta gamtos pusiausvyros trapumą bei galimus didelius nuostolius, kuriuos gali sukelti jos pažeidimas. Išteklių atkūrimas, anot pašnekovės, gali būti brangus, sudėtingas, o kartais ir neįmanomas.

„Siekiame ne tik sumažinti poveikį aplinkai, bet ir prisidėti prie gamtos būklės gerinimo. Pavyzdžiui, saulės elektrinių parkuose stebime florą ir fauną. Dalį teritorijos paliekame natūraliai augmenijai, o parkų netveriame aklina tvora, kad gyvūnai galėtų laisvai judėti. Esant tinkamoms sąlygoms, įrengiame maitinimosi ir poilsio vietas plėšriesiems paukščiams“, – konkrečias poveikio aplinkai mažinimo priemones, taikomas „Ignitis renewables“ objektuose, vardina pašnekovė.

Vystant vėjo elektrinių parkus, anot A. Lukoševičienės, skiriama daug dėmesio paukščiams ir glaudžiai bendradarbiaujama su ornitologais. Parko poveikis vertinamas ne tik prieš paleidžiant vėjo elektrines, bet ir joms jau veikiant. Nustačius problemines vietas diegiamos papildomos poveikio mažinimo priemonės.

„Tai gali būti elektrinių stabdymas ar veikiančių elektrinių skaičiaus mažinimas pagrindinėmis paukščių migracijos dienomis. Net ir pritaikius šiuos sprendimus vienerius metus atliekami papildomai stebėjimai“, – kalba aplinkosaugos ekspertė pridurdama, kad „Ignitis renewables“ vėjo parkų veikla taip pat derinama prie šikšnosparnių gyvenimo ciklo – ribojamas parkų apšvietimas, vengiama baltos šviesos.

„Ignitis renewables“ veikia pagal gamtai atsakingo „Ignitis grupės“ verslo modelį, kurio svarbiausios aplinkosauginės kryptys įrašytos grupė strategijoje ir plane. „Ignitis grupė“ stiprina savo indėlį į Europos dekarbonizaciją ir energetinio saugumo regione užtikrinimą. Bendrovė planuoja iki 2040–2050 m. pasiekti nulinį ŠESD emisijų balansą ir jau 2030 m. padidinti žaliosios gamybos pajėgumus iki 4–5 gigavatų (GW).