„Ignitis grupė“ ieško nepriklausomų narių į Rizikų valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetą – stiprins su tvarumu susijusių klausimų priežiūrą

2023 m. sausio 12 d.
IG

Didžiausia energetikos įmonių grupė Baltijos šalyse „Ignitis grupė“ paskelbė dviejų papildomų Rizikų valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) narių atranką. Naujieji nariai bus atsakingi už rizikų valdymo ir tvarumo (daugiausia dėmesio skiriant darbuotojų saugai ir sveikatai) sričių priežiūrą ir prisijungs prie dviejų šiuo metu Komitete jau dirbančių narių, kuriuos yra delegavusi „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba.

„Tvarumo temas į Komiteto darbotvarkę traukiame siekdami įsitikinti, kad tam skiriama pakankamai dėmesio visoje „Ignitis grupės“ veikloje. Ieškome dviejų patyrusių profesionalų, kurie užtikrins, kad organizacija eina tvaraus augimo keliu, tvirtai laikydamasi aukščiausių korporatyvinio valdymo standartų, efektyviai valdydama verslo rizikas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata", – sako Komiteto pirmininkas, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Tim Brooks.

Rizikos valdymo sritį kuruosiantis Komiteto narys pakeis ankstesnį narį, kurio kadencija baigėsi praėjusiais metais. Ketvirtojo nario atranka pradėta „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybai nusprendus išplėsti Komiteto kompetencijas ir sustiprinti darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą Grupėje.

Todėl be jau vykdomų funkcijų, pavyzdžiui, išvadų ar pasiūlymų dėl rizikų valdymo sistemos veikimo ir verslo etikos priežiūros teikimo stebėtojų tarybai, Komitetas prižiūrės ir strateginius apsisprendimus tvarumo srityje. Komitetas taip pat teiks įžvalgas ir rekomendacijas dėl tvarumo veiksmų ir tikslų, prižiūrės Grupei svarbiausias ASV sritis (darbuotojų sauga ir sveikata ir klimato kaita) ir vertins rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą šiose srityse, stebės pažangą ir peržiūrės su tuo susijusią Grupės atskleidžiamą informaciją, rengiamas ataskaitas.

Abu nauji nepriklausomi nariai turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį, o specialūs reikalavimai pirmajam nariui apima kompetenciją rizikų valdymo, veiklos tęstinumo, vidaus kontrolės sistemų srityse. Antrasis narys turėtų turėti patirtį įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos strategijas ir programas. Abu kandidatai turėtų turėti bent 3 metų darbo tarptautinėje įmonių grupėje ir (arba) užtikrinant tarptautinę įmonės plėtrą patirtį.

„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai: 2 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai ir 5 nepriklausomi nariai. Siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba sudaro komitetus. Šiuo metu Rizikų valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetą sudaro du nariai – Alfonso Faubel ir Komiteto pirmininkas Tim Brooks.

Plačiau apie pozicijas:

https://ignitisgrupe.lt/lt/node/261/job/preview/690be489-96cd-489c-8a84-f32868c1d82c

https://ignitisgrupe.lt/lt/node/261/job/preview/c7f86e68-e391-4568-9e58-787d139b6440