„Ignitis grupei“ – aukščiausias Lietuvoje įvertinimas už lygių galimybių principų diegimą

2021 m. spalio 18 d.
 „Ignitis grupei“ – aukščiausias Lietuvoje įvertinimas už lygių galimybių principų diegimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ gavo aukščiausią įvertinimą už savo indėlį diegiant lygių galimybių principus organizacijos viduje – jai buvo suteikti trys „Lygių galimybių sparnai“. Tai yra didžiausias galimas sparnų skaičius, kurį suteikia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Organizacijoms suteikiamų „Lygių galimybių sparnų“ skaičius priklauso nuo jų įsitraukimo užtikrinant lygias galimybes darbovietėje. Šia iniciatyva siekiama skatinti darboviečių progresyvumą ir įvertinti lygybės srityje jau nusipelniusias organizacijas.

„Lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties užtikrinimas – pamatinė „Ignitis grupės“ nuostata, kuri taip pat yra įtvirtinta ir mūsų Grupės Etikos kodekse bei Lygių galimybių ir įvairovės politikoje. Maksimalaus įmanomo „Lygių galimybių sparnų“ skaičiaus suteikimas yra didžiulis „Ignitis grupės“ įdirbio šioje srityje įvertinimas. Kartu jis siunčia žinutę ir visiems prie Grupės norintiems prisijungti įvairių sričių specialistams, kad joje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant jų dėl jokių su darbu nesusijusių požymių“, – sako Donatas Paulauskas, „Ignitis grupės“ Žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties vadovas.

Šiuo metu „Ignitis grupė“ lygių galimybių užtikrinimo srityje yra išsikėlusi tikslus pagerinti lyčių balansą inžinerinėse ir IT pozicijose, padidinti lyčių balansą vadovaujančiose pozicijose ir užtikrinti, kad Grupėje nebūtų įvykdytas nei vienas žmogaus teisių pažeidimas.

Viena iš pagrindinių priemonių, siekiant įgyvendinti lygių galimybių ir įvairovės principų įtvirtinimą „Ignitis grupėje“, šiuo metu yra veikianti Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys gali konfidencialiai pranešti apie bet kokį, galimai darnumo principus, įskaitant žmogaus teises ir lygias galimybes, pažeidžiantį elgesį.

„Sėkmingos lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvos yra neįmanomos be kolegų įsitraukimo, todėl  jau šiais metais Grupėje pradėjo veikti savanoriška darbuotojų įtraukties ir įvairovės ambasadorių grupė. Joje diskutuoti aktualiomis temomis, dalintis patirtimi, kurti bei siūlyti įvairias iniciatyvas skatinami patys darbuotojai.

Grupės viduje taip pat veikia vidinių mokymų akademija, kurios lektoriais yra patys įmonių darbuotojai. Viena iš šių vidinių mokymų temų – „I am remarkable" – siekiama padidinti  mažiau atstovaujamų socialinių grupių motyvaciją pristatyti savo pasiekimus, paskatinti pergalvoti egzistuojančias visuomenės suvokimo normas, ribas ir stereotipus“, – pažymi D. Paulauskas

„Ignitis grupė“ pastaraisiais metais taip pat yra aktyvi įvairių lygių galimybių užtikrinimą skatinančių iniciatyvų partnerė. 2020 m. bendrovė buvo pagrindinė moterų inovacijų sprinto „Alter State“ partnerė, o  2021 m. prisijungė prie moterų persikvalifikavimą į IT ir inžineriją skatinančios mentorystės programos „Women Go Tech“. Be to, šiais metais, bendradarbiaujant su Šiaulių STEAM centru, „Ignitis grupė“ prisidėjo prie paskaitų ciklo mokyklinio amžiaus mergaitėms apie moterų lyderystę STEAM srityje.

 

Apie „Lygybės sparnų“ iniciatyvą:

„Lygybių galimybių sparnai“ yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto įsteigtas organizacijų vertinimo standartas. Ekspertams įvertinus, kiek organizacijos atitinka nustatytus kriterijus, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba joms suteikia vienerius, dvejus arba trejus „Lygių galimybių sparnus“. Kiekvienas sparnas yra pripažinimo, siekiant lyderystės lygių galimybių srityje, ženklas.

Apie „Ignitis grupė“:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse, kurianti energetiškai sumanų pasaulį. Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje. 

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.