Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

2021 m. birželio 25 d.
Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. birželio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-10738-1134/2021 nutarė priimti akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Teismas civilinę bylą Nr. e2YT-10738-1134/2021 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2021 m. rugpjūčio 27 d., 15.00 val., o suinteresuotiems asmenims – akcinei bendrovei „Ignitis gamyba“, akcinei bendrovei SEB bankui, akcinei bendrovei Nasdaq Vilnius, Nasdaq CSD SE Lietuvos filialui, akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkams (jų procesinių teisių perėmėjams) nustatė 30 dienų terminą nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti atsiliepimams į pareiškėjos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Nutartimi teismas įpareigojo pareiškėją akcinę bendrovę „Ignitis grupė“ ir suinteresuotą asmenį AB „Ignitis gamyba“ savo interneto svetainėse, specialiai akcininkams skirtame skyriuje, skelbti esminę informaciją apie vykstantį teisminį procesą, nusprendė procesinius dokumentus suinteresuotiems asmenims įteikti ir apie rašytinio teismo proceso vietą ir laiką proceso dalyviams paskelbti viešo paskelbimo būdu: akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkams (jų procesinių teisių perėmėjams), privalomai nepardavusių akcijų, procesinius dokumentus įteikti ir apie rašytinio teismo procesą paskelbti pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ pateiktą sąrašą abėcėlės tvarka, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

„Vilniaus miesto apylinkės teisme rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2021 m. rugpjūčio 27 d. 15.00 val. bus nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-10738-1134/2021 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Ignitis gamyba“, akcinė bendrovė SEB bankas, akcinė bendrovė Nasdaq Vilnius, Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas, akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkai (jų procesinių teisių perėmėjai) pagal pareiškėjos pateiktą sąrašą, kuriuo pareiškėja prašo pripažinti juridinę reikšmę turinti faktą, kad: 1) AB „Ignitis grupė“ atliko mokėjimą AB „Ignitis gamyba“ akcijų nepardavusiems akcininkams, deponuojant 7 500 000 EUR į AB SEB bankas depozitinę sąskaitą Nr. LT98 7044 0901 0075 7616; 2) pripažinti AB „Ignitis grupė“ nuosavybės teisę į 574 803 vnt. AB „Ignitis gamyba“ paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas, neperduotas AB „Ignitis grupė“; 3) įpareigoti AB SEB bankas vertybinių popierių tvarkytoją ir kitus galimus AB „Ignitis gamyba“ akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus AB „Ignitis gamyba“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą AB „Ignitis grupė“, šį reikalavimą vykdant tame tarpe ir per AB Nasdaq Vilnius bei Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą; 4) pripažinti pareiškimo priedą Nr. 1 nevieša bylos medžiaga ir neleisti su ja susipažinti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus proceso dalyvius; 5) leisti teismo sprendimą, priimtą šioje byloje, vykdyti skubiai. Suinteresuoti asmenys informuojami, kad: 1) procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Suinteresuotiems asmenims siūlytina per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į patikslintą pareiškimą. Teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į patikslintą pareiškimą, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins procesinio sprendimo priėmimą byloje. Bylą nagrinėja teisėja Marina Vladimircevienė. Informacijos teirautis tel. (8 5) 274 0352.“

Su išsamesne informacija galima susipažinti Vilniaus miesto apylinkės teisme nurodytu kontaktiniu telefonu.

Visa reikšminga informacija apie bylų proceso eigas bus skelbiama „Ignitis grupės“ bei „Ignitis gamybos“ interneto svetainėse.