Išrinkta naujoji „Ignitis grupės“ valdyba ir jos vadovas

2022 m. vasario 18 d.
ignitis

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba išrinko naujos kadencijos valdybą, sudarytą iš savo sričių profesionalų. Po stebėtojų tarybos sprendimo pirmajame posėdyje susirinkusi valdyba išrinko pirmininką bei „Ignitis grupės“ vadovą – juo tapo iki šiol Grupei vadovavęs Darius Maikštėnas.  

Vasario 18 d. stebėtojų taryba atšaukė praeitos kadencijos valdybą in corpore ir ketverių metų kadencijai išrinko naują valdybą bei pateikė nuomonę dėl Grupės vadovo. Naujos kadencijos valdyboje darbą tęsia trys buvusios kadencijos nariai, dar du nariai iki kadencijos pradžios dirbo „Ignitis grupėje“. 

Naujosios kadencijos valdybos sudėtis: 

  • Darius Maikštėnas – Grupės vadovas ir valdybos pirmininkas; 

  • Dr. Živilė Skibarkienė – Grupės organizacinio vystymo vadovė ir valdybos narė; 

  • Jonas Rimavičius – Grupės finansų vadovas ir valdybos narys; 

  • Mantas Mikalajūnas – Grupės reguliuojamų veiklų vadovas ir valdybos narys; 

  • Vidmantas Salietis – Grupės komercinių veiklų vadovas ir valdybos narys. 

„Sveikinu valdybą ir Grupės vadovą sėkmingai pradėjus darbą naujoje kadencijoje. „Ignitis grupė“ jau pasiekė puikių rezultatų, todėl džiugu, kad naujoji valdyba, puikiai išmananti „Ignitis grupės“ specifiką, užtikrins tolesnį ambicingų tikslų įgyvendinimą, siekiant dekarbonizacijos, tvarios Žaliosios gamybos plėtros, kokybiškų paslaugų klientams, vertės vartotojams ir akcininkams“, - sako Grupės stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubel. 

Naujos kadencijos valdyba darbą pradėjo nuo šiandien.  

Grupės Valdyba yra sudaroma iš penkių narių, renkamų ketverių metų kadencijai Grupės stebėtojų tarybos sprendimu. Vadovaujantis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašo reikalavimais, Valdybos pirmininkas renkamas Grupės vadovu. 

Apie naujos kadencijos valdybos narius: 

D. Maikštėnas – ilgametę aukščiausio lygio vadovo darbo patirtį turintis profesionalas, sukaupęs tarptautinę patirtį energetikos, telekomunikacijų, informacinių technologijų, rizikos kapitalo fondų srityse, dirbęs ir ankstesnės kadencijos valdyboje. 

Dr. Ž. Skibarkienė – teisės ir organizacinio vystymo profesionalė, turinti ilgametę aukščiausio lygio vadovės darbo patirtį, dirbusi ir ankstesnės kadencijos valdyboje.  

J. Rimavičius – strateginio lygmens finansų profesionalas, turintis darbo patirties įmonių kolegialiuose organuose, tarptautiniuose kapitalo pritraukimo bei investiciniuose projektuose. 

M. Mikalajūnas – beveik 20 metų energetikos sektoriuje dirbantis vadovas, turintis patirties tiek reguliuojamo, tiek komercinio verslo vystymo srityse. 

V. Salietis – daugiau nei dešimtmečio aukščiausio lygio vadovo darbo patirtį turintis energetikos sektoriaus profesionalas, dirbęs ir ankstesnės kadencijos valdyboje. 

Su išsamiais naujos kadencijos Grupės valdybos narių ir vadovo gyvenimo aprašymais galite susipažinti per vertybinių popierių biržas vasario 1 d. paskelbtame esminiame pranešime (nuoroda).