AB „Ignitis grupė“ investicijas Tinklų segmentą didina 1,4 karto iki 3,5 mlrd. Eur 2024-2033 m. laikotarpiu

Data
2024 m. birželio 17 d.
Pasidalinti

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad dukterinė bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) atnaujino skirstomųjų tinklų 10 metų (2024–2033 m.) investicijų planą (toliau – Investicijų plano projektą) ir teikia jį viešajai konsultacijai bei derinimui rinkos reguliuotojui (Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai, VERT).

Siekiant įgalinti Žaliųjų pajėgumų plėtrą ir elektrifikaciją, Investicijų plano projekte numatytas 1,4 karto iki 3,5 mlrd. Eur investicijų augimas, palyginus su ankstesniu VERT teiktu derinti 10 metų investicijų planu (2,5 mlrd. Eur, 2022–2031 m. laikotarpiu). Suplanuotų investicijų finansavimui ESO naudos skirstymo tarifo, Europos Sąjungos, taip pat nuosavo bei skolinto kapitalo lėšas.

Planuojamos investicijos ir toliau bus nukreipiamos į dvi pagrindines kryptis – tinklo atsparumo ir efektyvumo didinimą bei elektros tinklų plėtrą ir rinkos įgalinimą:

  1. elektros tinklo atsparumo ir efektyvumo didinimas (~38 proc.): siekiant pagreitinti energijos tiekimo atkūrimą įvykus sutrikimams, tęsiamas elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis, prioritetą teikiant dažnai atsijungiančių ir avaringų linijų keitimui, miškingoms teritorijoms. Didelis dėmesys bus skiriamas nudėvėto turto modernizavimui, prioretizuojant tankiau gyvenamas vietoves, taip pagerinant tiekiamos elektros energijos kokybę ir užtikrinant saugumą kuo daugiau klientų. Ir toliau bus diegiama įranga, užtikrinanti tinklo automatizavimą ir valdymą. Papildomai bus diegiami pažangūs ir inovatyvūs sprendimai, ypač siekiant užtikrinti sklandų ir optimalų paskirstytų energijos šaltinių ir elektromobilių krovimo stotelių integravimą, bei turto valdymo skaitmenizavimo sprendimai;
  2. elektros tinklų plėtra ir rinkos įgalinimas (~57 proc.): tai yra vienas svarbiausių elementų vykdant sėkmingą energetikos sektoriaus transformaciją bei skatinant klientų aktyvumą rinkoje. Didžiausias dėmesys šioje programoje bus skirtas rinkos įgalinimui per atsinaujinančių energijos išteklių integraciją į tinklą, tinklo optimizavimą, taip pat prisidedant prie rinkos sklandų veikimą skatinančių verslo modelių kūrimo. Svarbi šios programos priemonė yra išmaniųjų skaitiklių diegimas. Šis technologinis sprendimas ESO tinkle užtikrina duomenų tikslumą ir savalaikiškumą bei įgalins rinką ir vartotojus kurti aukštesnės kokybės paslaugas.

Gamtinių dujų tinklo palaikymui bus skiriama ~5 proc. visų planuojamų investicijų.

Primenama, kad vadovaujantis nuo 2022 m. galiojančiu reguliavimu, investicijų plano projektai turi būti rengiami ir iki gruodžio 1 d. teikiami VERT derinti kas dvejus metus, prieš tai atlikus viešąją konsultaciją, kuri užtikrina suinteresuotųjų šalių dalyvavimą formuojant žalią Lietuvos energetikos infrastruktūros ateitį, ir įvertinus konsultacijos metu gautus pasiūlymus ir pastabas. Papildomai, suderinus investicijas, konkretūs projektai teisės aktų nustatyta tvarka bus derinami su reguliuojančiomis institucijomis.

Atitinkamai, planuojamos įgyvendinti investicijos negali būti laikomos galutiniais sprendimais investuoti ar atlikti kitus veiksmus. Konkrečių sprendimų siekiant šių tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo reguliacinės aplinkos tęstinumo, ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui.

Atskiru esminiu pranešimu apie suderintą Investicijų plano projektą Grupė praneš tik esant esminiams pokyčiams. Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2024 m. Koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.