„Ignitis grupė“ vertins tiekėjų praktinę pažangą siekiant tvarumo

Data
2022 m. rugsėjo 5 d.
Pasidalinti

Stiprindama tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais „Ignitis grupė“ sukūrė Grupės Tiekėjų etikos kodekso (TEK) laikymosi priežiūros sistemą ir patvirtino Grupės TEK laikymosi priežiūros standartą. Juo remdamasi Grupė ketina padėti tiekėjams taikyti ir tobulinti tvarios veiklos principus Grupės tiekimo grandinėje.

„Pernai paskelbėme Grupės Tiekėjų etikos kodeksą ir visus mūsų Grupės partnerius pakvietėme bendradarbiauti siekiant tvarumo. Kitas žingsnis – pažiūrėti, kaip tiekėjams sekasi šioje srityje, išsiaiškinti, kokie klausimai dažniausiai kyla ir kokios pagalbos reikia, siekiant dar labiau stiprinti Grupės ir tiekėjų tvarų bendradarbiavimą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, verslo etikos ir valdysenos srityse“, – sako Inga Macijauskienė, Grupės pirkimų vadovė.

TEK laikymosi priežiūros procese informacija bus renkama tiek kreipiantis į tiekėjus, tiek fiksuojant viešai prieinamą ar per Grupės turimus pranešimo kanalus (pvz., Pasitikėjimo liniją) gaunamą informaciją, taip pat analizuojama ir vertinama tiekėjų elgsena, taikomos politikos ir praktikos. Atsižvelgus į rezultatus, bus organizuojami mokymai ir konsultacijos bei vykdoma komunikacija, skatinanti TEK principų įgyvendinimą, platesnį taikymą, pažeidimų prevenciją bei inicijuojami veiksmai ar priemonės dėl TEK nuostatų laikymosi tobulinimo ir/ar pažeidimų šalinimo.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo veiksmu Grupė siekia ne ieškoti trūkumų, o drauge su partneriais rasti geriausius sprendimus, kaip tobulinti savo veiklą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, verslo etikos ir valdysenos srityse bei išsiaiškinti, kokios pagalbos reikia tiekėjams. Todėl labiausiai šioje srityje pažengusius tiekėjus skatinsime dalintis informacija apie savo veikloje taikomas tvarią veiklą užtikrinančias priemones, dalinsimės taikomų praktikų pavyzdžiais bei vykdysime individualią komunikaciją su tiekėjais.

Priminsime, kad pernai Grupės paskelbtame Tiekėjų etikos kodekse yra aprašyti verslo elgesio standartai aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, verslo etikos ir valdysenos srityse. Šių standartų laikymosi, o esant galimybei – ir viršijimo, Grupė tikisi iš visų tiekėjų. Taip pat tikimasi, kad išdėstytų reikalavimų tiekėjai skatins laikytis ir pasitelktus subtiekėjus. Be to nuostata, skatinanti Grupės tiekėjus laikytis TEK, yra įtraukta į visas Grupės įmonių naujai sudaromas sutartis.

„Ignitis grupės“ tiekėjų etikos kodeksą galima rasti bendrovės interneto svetainėje adresu: www.ignitisgrupe.lt/informacija-tiekejams.