Išrinkta nauja Kauno kogeneracinės jėgainės valdyba

Data
2024 m. balandžio 25 d.
Pasidalinti

Integruota atsinaujinančios energijos „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančios Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) visuotinis akcininkų susirinkimas naujai kadencijai išrinko KKJ valdybą. Du akcininko atstovai ir vienas nepriklausomas valdybos narys ketverių metų kadenciją pradės 2024 m. balandžio 30 d. Naujosios valdybos atranka buvo inicijuota baigiantis esamos valdybos kadencijai.

Finansų valdymo srities nepriklausomu valdybos nariu paskirtas Mantas Bartuška, turintis daugiau nei 17 metų patirties energetikos sektoriuje, savo karjeroje įgyvendinęs ne vieną valstybei reikšmingą strateginį projektą. Nuo 2010 m., dirbdamas AB „Klaipėdos naftos“ finansų vadovu, M. Bartuška svariai prisidėjo prie SGD terminalo projekto finansavimo. Vėliau, eidamas tos pačios įmonės generalinio direktoriaus pareigas, jis aktyviai dalyvavo kuriant ir įgyvendinant ambicingą strategiją, kuri buvo skirta SGD veiklos plėtrai tarptautinėje rinkoje. Pastaraisiais metais dirbdamas „Gasunie Nederlandse BV“, M. Bartuška vadovavo tarptautiniam SGD terminalo projektui Olandijoje, kurį pastačius sėkmingai, 50 proc. realizavo „VOPAK“ kompanijai.

Nepriklausomo valdybos nario atrankoje dalyvavo 25 kandidatai. Atranką vykdė vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra „J. Friisberg and Partners“.

Akcininko „Ignitis grupės“ atstovas energijos gamybos ir reguliavimo srityje paskirtas Grupės valdybos narys ir reguliuojamų veiklų vadovas Mantas Mikalajūnas. Strateginio planavimo ir valdymo srityje paskirtas kito akcininko atstovas – UAB „Gren Lietuva“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Vitalijus Žuta. Abu akcininko atstovai KKJ valdyboje dirbo ir prieš tai buvusioje kadencijoje.

M. Bartuška yra įgijęs verslo vadybos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete, o 2016 m. sėkmingai baigė vadovavimo lyderystės programą Kembridžo universitete. Šiuo metu Mantas Bartuška yra UAB „LitAir“ dalinis akcininkas bei MB „MB Capital” steigėjas. Savo patirtį taip pat kaupęs tokiose įmonėse kaip AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Baltpool“, AB „LTG Link“ ir kitose.

Savo antrąją KKJ valdybos kadenciją pradėsiantis M. Mikalajūnas daugiau kaip 20 metų dirbo įvairiose energetikos sektoriaus įmonėse, nuo 2014 iki 2019 m. vadovavęs UAB „Lietuvos dujų tiekimui“. Mantas turi patirties tiek reguliuojamo, tiek komercinio verslo vystymo, taip pat santykių su suinteresuotomis šalimis ir reguliuojančiomis institucijomis bei didelių projektų valdymo srityse. 

V. Žuta taip pat ilgametę patirtį energetikos sektoriuje sukaupęs profesionalas, įgyvendinęs ne vieną reikšmingą projektą, tarp jų – „Lietuvos elektrinės“ 7-ojo energetinio bloko automatikos modernizavimas bei elektrostatinio dūmų valymo filtro įrengimas. Vitalijus nuo 2005 m. eina UAB „Gren Lietuva“ generalinio direktoriaus pareigas. 
KKJ priklauso dviem akcininkams: „Ignitis grupei”, valdančiai 51 proc. akcijų, ir UAB „Gren Lietuva”, valdančiai 49 proc. akcijų. Jėgainė atsakinga už nepavojingų pramoninių ir komunalinių atliekų po antrinio rūšiavimo, kurios nebetinkamos perdirbti, vertimą į šilumos ir elektros energiją. Per metus jėgainėje sutvarkoma iki 255 tūkst. tonų tokių atliekų, naudodama vieną pažangiausių technologijų Europoje.