Pirmąjį 2021 m. ketvirtį „Ignitis grupės“ pajamas ir pelną didino Žalioji gamyba ir pagerėję Lanksčiosios gamybos rezultatai

2021 m. gegužės 27 d.
 Pirmąjį 2021 m. ketvirtį „Ignitis grupės“ pajamas ir pelną didino Žalioji gamyba ir pagerėję Lanksčiosios gamybos rezultatai
  • „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA 2021 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė 91,9 mln. eurų ir buvo 18,6 proc. didesnis nei tuo pat metu pernai.
  • Ženklų koreguoto EBITDA augimą lėmė Žaliosios gamybos pajėgumų plėtra, pagerinti komerciniai rezultatai Lanksčiosios gamybos segmente bei dėl šaltų orų paskirstytas didesnis energijos kiekis Tinklų segmente.
  • Sėkmingi finansiniai rezultatai atitinka anksčiau koreguoto EBITDA lūkesčius ir prognozes 2021 metams, kurios siekia 300–310 mln. eurų.

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ koreguotas EBITDA 2021 m. pirmąjį ketvirtį buvo 18,6 proc. didesnis nei analogišku laikotarpiu pernai ir siekė 91,9 mln. eurų. Tokį stiprų rodiklio augimą daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos pajėgumų plėtra, pagerėję komercinės veiklos rezultatai Lanksčiosios gamybos segmente bei didesnis perskirstytos energijos kiekis Tinklų segmente.

„Ignitis grupės“ Žaliosios gamybos segmento augimą pirmąjį šių metų ketvirtį lėmė kovą pradėjusi veikti atliekas energija verčianti Vilniaus kogeneracinės jėgainės dalis. Tuo tarpu Elektrėnų kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatus gerino dėl itin šaltos žiemos ir mažesnės vėjų generacijos susiformavęs didesnis dujų ir elektros energijos kainų skirtumas, su į pastarąsias įskaičiuota aplinkos taršos leidimų įtaka. Fiksuotą Tinklų segmento augimą daugiausiai lėmė didesnis perduotos elektros energijos kiekis dėl itin šaltų orų.

„Sėkmingi finansiniai pirmojo 2021 m. ketvirčio rezultatai atitinka iškeltus koreguoto EBITDA lūkesčius šiems metams, kurie buvo paskelbti „Ignitis grupės“ 2020 m. metiniame pranešime. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius smarkiai pasistūmėjome įgyvendinami tiek finansinius, tiek strateginius Grupės tikslus įvairiuose veiklos segmentuose.

Veiklą sėkmingai pradėjo Kauno ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės, pabaigėme Pomeranijos vėjo parko, esančio vienu didžiausių Lenkijoje, statybas, gegužės gale jame pagamindami pirmąją elektrą. Taip pat buvo priimtas sprendimas plėsti didžiausią hidroelektrinę regione – Kruonio HAE, numatant įrengti papildomą 110 MW bloką. Pagal planą veikiame ne tik siekdami Žaliosios gamybos portfelio vystymo tikslų ir tvarios komercinės veiklos plėtros, taip pat pasiekėme reikšmingų rezultatų ir siekdami užtikrinti Tinklų segmento augimą – pasirinkome už išmaniųjų skaitiklių infrastruktūros įdiegimą atsakingą tiekėją“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Strategijos įgyvendinimas

2021 m. I ketvirtį investicijos, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu, sumažėjo 54,9 proc., daugiausiai dėl mažesnių investicijų į Vilniaus kogeneracinę jėgainę – dėl pradėjusios veikti atliekas energija verčiančios dalies , Kauno kogeneracinę jėgainę – ji buvo paleista 2020 m. rugpjūtį, Pomeranijos vėjo parką – statybos buvo baigtos kovo mėn. ir Tinklų segmente – dėl šaltos žiemos ir snygio. Vis dėlto tikimasi, kad į tolimesnį periodą nusikėlusios investicijos nepaveiks Tinklų ir Žaliosios gamybos segmentų metinių investicijų planų.

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis grupė“, kaip ir planuota, padidino savo Žaliosios gamybos pajėgumus iki 1120 MW, t.y 42 MW palyginti su 2020 m. I ketv. Tai lėmė 2020 m. rugpjūtį veiklą pradėjusi vykdyti Kauno kogeneracinė jėgainė (24 MWe, 70 MWth) ir 2021 m. kovą paleista atliekas į energiją verčianti Vilniaus kogeneracinės jėgainės dalis (19 MWe, 60 MWth). „Ignitis grupė“ taip pat baigė statyti Pomeranijos vėjo jėgainių parką, kuris pilna apimtimi pradėjęs komercinę veiklą pridės dar 94 MW dydžio instaliuotos galios (2021 m. antrąjį ketvirtį). Galiausiai buvo patvirtinta Kruonio HAE (900 MW) plėtra, numatant įrengti papildomą 110 MW bloką.

Be to, buvo pasirinktas už išmaniųjų skaitiklių infrastruktūros įdiegimą atsakingas tiekėjas – svarbus žingsnis Tinklų skaitmenizavimo procese, įgalinsiantis rinkos žaidėjus.

Darnumas

2021 m. pirmąjį ketvirtį, kartu su 2020 m. metiniu pranešimu „Ignitis grupė“ pradėjo išsamiai atskleidinėti apie Aplinkos apsaugos, socialinių ir valdymo rodiklius pagal Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative) reikalavimus. Šiuo metu Grupė Mokslu paremtų tikslų iniciatyvos (angl. Science Based Targets Initiative) peržiūrai ir patvirtinimui rengia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymo planą ir tikslus – tai bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad tarpiniai emisijų mažinimo tikslai yra tinkami siekiant nulinio emisijų balanso (angl. net-zero) 2050 m.

Gairės 2021 metams

Sėkmingi finansiniai 2021 m. I ketvirčio rezultatai atitinka Grupės koreguoto EBITDA lūkesčius 2021 metams ir yra laikomasi metinio koreguoto EBITDA prognozės – 300–310 mln. eurų (3-6 % augimas, lyginant su 2020 m.). Tikimasi, kad šį augimą lems Žaliosios gamybos segmentas dėl pradėjusios veikti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo dalies, Pomeranijos vėjo parko ir metinių Kauno kogeneracinės jėgainės, pradėjusios veikti 2020 m., rezultatų, o taip pat ir Tinklų segmentas dėl reguliuojamo turto bazės augimo.

Pagrindiniai Grupės 2021 m. I ketvirčio finansiniai rodikliai*

EUR, mln. 

2021 m. I ketv.

2020 m. I ketv. 

Pokytis 

EBITDA AVR

87,9 

62,1 

41.5% 

Koreguotas EBITDA AVR 

91,9 

77,5 

18.6% 

Koreguoto EBITDA marža AVR

23,1% 

22,8% 

0.3 pp  

Grynasis pelnas

37,1 

22,1 

67.9% 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 

45,5 

42,4 

7.3% 

Investicijos AVR

28,2 

62,4 

(54.8%) 

FCF AVR 

28,5 

16,0 

78.1% 

ROE (12 mėn.) AVR 

11,5% 

4,8% 

6.7 pp 

Koreguotas ROE (12 mėn.) AVR 

8,1% 

8,7% 

(0.6 pp) 

ROCE (12 mėn.) AVR 

9,9% 

4,0% 

5.9 pp 

Koreguotas ROCE (12 mėn.) AVR 

7,7% 

6,4% 

1.3 pp 

EUR, mln. 

2021.03.31 

2020.12.31 

Pokytis 

Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.) AVR 

1,89 

2,06 

(8.3%) 

FFO /Grynoji skola AVR 

58,1% 

52,1% 

6.0 pp 

*Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda).

Rezultatų pristatymas

„Ignitis grupė“ 2021 m. pirmojo ketvirčio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. gegužės 27 d. 11:00 val. Lietuvos laiku.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: www.ignitisevents.lt  

Klausimus Bendrovės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti registruodamiesi internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą:

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu:

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai