Per pirmuosius devynis 2021 m. mėnesius „Ignitis grupės“ rezultatus toliau gerino žaliosios gamybos plėtra

2021 m. lapkričio 30 d.
Per pirmuosius devynis 2021 m. mėnesius „Ignitis grupės“ rezultatus toliau gerino žaliosios gamybos plėtra
  • „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA per pirmuosius devynis 2021 m. mėnesius siekė 214,5 mln. eurų ir buvo 31 proc. didesnis nei tuo pat metu pernai.
  • Koreguotas EBITDA augo visuose grupės veiklos segmentuose, o daugiausiai jį lėmė instaliuotų pajėgumų plėtra Žaliosios gamybos segmente.
  • Tvirti 2021 m. 9 mėn. rezultatai lemia, kad metinio koreguoto EBITDA prognozė lieka nepakitusi – 300-310 mln. eurų.

Per pirmuosius devynis 2021 m. mėnesius tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ koreguotas EBITDAbuvo 31 proc. didesnis nei analogišku laikotarpiu pernai ir siekė 214,5 mln. eurų. Koreguotas EBITDA augo visuose grupės veiklos segmentuose, o pagrindiniu augimą lėmusiu veiksniu tapo instaliuotų pajėgumų plėtra Žaliosios gamybos segmente.

Augimą Žaliosios gamybos segmente lėmė didesnis pagamintos elektros energijos kiekis veiklą pradėjusiose Kauno kogeneracinėje jėgainėje ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekas į energiją verčiančiame bloke.

Prie koreguoto EBITDA augimo taip pat prisidėjo geresni Kauno HE rezultatai dėl išnaudotos didesnės elektros energijos kainos rinkoje. Sprendimų klientams segmento rezultatai taip pat buvo geresni dėl laikino teigiamo gamtinių dujų efekto, susijusio su dujų atsargų pervertinimu, kurį lėmė augančios gamtinių dujų kainos rinkoje. Pastarosios, tikėtina, gali pakeisti savo kryptį jeigu gamtinių dujų kainos grįš į įprastą lygį.

Galiausiai prie „Ignitis grupės“ koreguoto EBITDA augimo prisidėjo didesni paskirstyti kiekiai Tinklų segmente, kuriuos lėmė didesnis, lyginant su 2020 m., suvartojimas(po perskaičiuotų 2020 m. 9 mėn. rezultatų dėl atnaujintos Tinklų metodikos). Svarbu pažymėti, kad padidėjusio perskirstyto kiekio efektas išsilygins per metus. 

„Pirmujų trijų 2021 m. ketvirčių rezultatai ir toliau iliustruoja „Ignitis grupės“ verslo modelio atsparumą net ir pačiais neramiausiais laikotarpiais. Nors prie gerų grupės rezultatų prisidėjo visi veiklos segmentai, pagrindiniu augimą lėmusiu veiksniu tapo išaugę žaliosios gamybos pajėgumai. Būtent žaliosios gamybos pajėgumų auginimas ir projektų vystymas ir toliau išlieka mūsų dėmesio centre siekiant grupės strategijoje įtvirtintų tvarios plėtros tikslų“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

2021 m. prognozė 

Atsižvelgiant į tvirtus 2021 m. 9 mėn. rezultatus, Grupė išlaiko 2021 m. koreguoto EBITDA prognozes – 300-310 mln. Eur. Neigiamą poveikį Tinklų segmente dėl atnaujintos metodologijos atsveria geresni nei tikėtasi elektros energijos gamybos portfelio rezultatai Žaliosios gamybos ir Lanksčiosios gamybos segmentuose, daugiausiai dėl didesnių elektros energijos kainų rinkoje; bei geresni nei tikėtasi Sprendimų klientams segmento rezultatai, dėl laikino teigiamo gamtinių dujų atsargų pervertinimo efekto, kurį lėmė augančios gamtinių dujų kainos.

Grąža akcininkams 

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 43,75 mln. Eur (arba 0,589 Eur už akciją) dividendų sumą už 2021 m. pirmąjį pusmetį. Dividendai buvo išmokėti 2021 m. spalio mėn.

Strategijos įgyvendinimas 

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis grupė“ padidino Žaliosios gamybos instaliuotą galią 19 MW iki 1 120 MW, nes 2021 m. kovą pradėjo veikti atliekas į energiją verčiantis Vilniaus kogeneracinės jėgainės blokas (19 MWe, 60 MWth).

Taip pat, 2021 m. III ketv. Žaliosios gamybos projektų portfelis paaugo apie 160 MW, nes buvo pasirašytos sąlyginės sutartys dėl trijų ankstyvos vystymo stadijos vėjo parkų projektų įsigijimo Latvijoje. Po ataskaitinio laikotarpio, Žaliosios gamybos projektų portfelis, pasirašius sąlyginę akcijų įsigijimo ir pardavimo sutartį, padidėjo dar iki 80 MW saulės energijos (Lenkijos saulės jėgainių portfelis II) vystomų projektų portfeliu Lenkijoje.

Visi projektai vyksta pagal planą, su išimtimis Pomeranijos VP (94 MW) ir Lenkijos saulės jėgainių portfelyje I (iki 170 MW). Dėl COVID-19 ir kitų įprastų rizikų, vystant tokio pobūdžio projektus, susiduriame su apie 8 mėn. (nuo 2021 m. I ketv.) komercinės veiklos pradžios vėlavimu Pomeranijos VP. Šiuo metu vėjo jėgainė gamina elektros energiją rinkos sąlygomis, nes vis dar laukiama, kol reguliuotojas priims paraiškas dėl gamybos licencijos ir CfD paramos schemos (daugiausiai su COVID-19 susijęs vėlavimas). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad paskutinių dviejų aukcionų metu Lenkijos saulės jėgainių portfelio I projektai nelaimėjo skatinimo tarifo (CfD), buvo atnaujintos sutarties su vystytoju („Sun Investment Group“) derybas.

Tinklų segmente „Ignitis grupė“ sudarė sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros tiekėju ir nustatė šios infrastruktūros diegimo sistemą, atitinkančią aukščiausius rinkos standartus, tarp jų kibernetinio saugumo, dėl ko projekto įgyvendinimo pabaigos data buvo pakeista į 2025 m. (vietoje anksčiau buvusių 2023 m.).

2021 m. 9 mėn. laikotarpiu Grupės investicijos siekė 131,0 mln. Eur ir, lyginant su 2020 m. 9 mėn. laikotarpiu, buvo 51,6 % mažesnės. Tai daugiausia lėmė mažesnės investicijos į Vilniaus KJ – daugiausiai, nes atliekas į energiją verčiantis blokas pradėjo veiklą 2021 m. kovą, Kauno KJ – ji pradėjo veiklą 2020 m. rugpjūtį, ir Pomeranijos VP – projektas artėja prie komercinės veiklos pradžios. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės investicijos į Tinklų segmentą. 

Darnumas

2021 m. III ketv. pirmą kartą „Ignitis grupė“ užpildė CDP klimato kaitos klausimyną – tai papildomas išsamus aplinkosaugos rezultatų atskleidimas, padėsiantis grupės strategijoje ir rizikų valdyme geriau atliepti su klimatu susijusius iššūkius.

Gerindami aplinkosaugos, socialinius ir valdysenos aspektus, patekome tarp savo sektoriaus lyderių visame pasaulyje pagal „MSCI“ reitingų agentūros vertinimą. Mums suteiktas „AA“ reitingas (skalėje nuo „CCC–AAA“) , kuris buvo pagerintas 2021 m. liepą iš prieš tai buvusio „A“. Prie reitingo pakilimo didele dalimi prisidėjo tęstiniai Grupės įsipareigojimai susiję su klimato kaita, atsinaujinančių energijos išteklių portfelio plėtra ir pagrindinių socialinės atsakomybės bei valdysenos praktikų stiprinimas.

Po ataskaitinio laikotarpio grupės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus patvirtino Mokslu grįstų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets initiative, SBTi). „Ignitis grupė“ tapo pirmąja lietuviško kapitalo bendrove, kurios tikslus patvirtino SBTi.

Be to, grupės patronuojančioji bendrovė jau trečius metus iš eilės gavo aukščiausią galimą įvertinimą (A+) Gerosios įmonių valdysenos indekse. Bendrovė pripažinta lydere dviejose – didelių valstybės valdomų įmonių bei tvarumo – kategorijose.

Valdysena

Grupės valdymo struktūroje buvo reikšmingų pokyčių. 2021 m. III ketv. baigėsi buvusios stebėtojų tarybos kadencija. Todėl, po ataskaitinio laikotarpio, 2021 m. spalio 26 d., visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai. Dauguma naujai išrinktų stebėtojų tarybos narių yra nepriklausomi, įskaitant ir tarybos pirmininką. Išskiriant įvairovės aspektą svarbu pažymėti, kad 4 iš 7 stebėtojų tarybos narių yra moterys, 3 nariai dirbo praeitos kadencijos stebėtojų taryboje, kas užtikrina tęstinumą, be to, 5 iš 7 narių turi tarptautinę patirtį. Papildomai, buvo suformuoti stebėtojų tarybos komitetai bei likę Audito komiteto kandidatai pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. Galiausiai, po ataskaitinio laikotarpio, buvo pradėta „Ignitis grupės“ valdybos atranka naujai kadencijai.

Pagrindiniai Grupės 2021 m. 9 mėn. laikotarpio finansiniai rodikliai (AVR)1,2 

EUR, mln.  

2021 m. 9 mėn. 

2020 m. 9 mėn.  

Pokytis  

EBITDA

249,6

229,4

20,2

Koreguotas EBITDA

214,5

163,8

50,7

Koreguoto EBITDA marža

19,0 %

20,4 %

(1,4 p. p.)

Grynasis pelnas

94,4

108,3

(13,9)

Koreguotas grynasis pelnas  

83,7

50,6

33,1

Investicijos

131,0

270,9

(139,9)

FCF 

21,6

39,5

(17,9)

ROE (12 mėn.)

9,7 %

9,3 %

0,4 p. p.

Koreguotas ROE (12 mėn.)

7,4 %

6,2 %

1,2 p. p.

ROCE (12 mėn.)  

8,9 %

7,0 %

1,9 p. p.

Koreguotas ROCE (12 mėn.) 

6,8 %

4,9 %

1,9 p. p.

 

2021.09.30

2020.12.31

Pokytis 

Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.)

2,11

2,47

(0,36)

FFO /Grynoji skola

51,0 %

52,1 %

(1,1 p. p.)

1 Visi, išskyrus grynasis pelnas, yra alternatyvūs veiklos rodikliai. Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda).

2 Dėl atnaujintos Tinklų metodikos 2020 m. visi koreguoti finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau žr. Tarpiniame pranešime už 2021 m. 9 mėn. laikotarpį „Rezultatai pagal segmentus“ skyriaus dalį „Atnaujinta Tinklų metodika“). 2020 m. 9 mėn. Koreguotas EBITDA sumažėjo 35,2 mln. EUR.Neigiama Tinklų metodikos atnaujinimo įtaka 2021 m. 9 mėn. laikotarpiui Koreguotam EBITDA sudaro -35,0 mln. Eur, tam pačiam 2020 m. laikotarpiui – -35,2 mln. Eur.

Rezultatų pristatymas  

„Ignitis grupė“ 2021 m. 9 mėn. laikotarpio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. lapkričio 30 d. 11:00 val. Lietuvos / 9:00 val. Londono laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia:https://edge.media-server.com/mmc/p/q84o35ah

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais:

Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081

Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338

Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167
 

Prisijungimo kodas: 8299707

Klausimus „Ignitis grupės“ ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: 

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai 

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu: 

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai