UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Įmonės kodas: 303200016
PVM mokėtojo kodas: LT100008194913
Buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius
Korespondencijos adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius

Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT84 7300 0101 3804 4676
Bankas: „Swedbank“, AB

Tel. numeris: +370 5 278 22 72
El. paštas: gpc@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ – 50,46 %
UAB „Ignitis“ – 1,68  %
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 26,40 %
AB „Ignitis gamyba“ – 21,45 %

Įstatinis kapitalas: 
12 269 006,25 Eur

 

„Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis.

Paslaugų centras - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendromis įmonių Grupės vertybėmis, vizija, misija ir strategija. Plačiau galima susipažinti čia (nuoroda).

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Plačiau su korupcijos prevencijos veiklomis bei etikos kodeksu galima susipažinti skiltyje korupcijos prevencija.

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 27,5 
Veiklos sąnaudos: 26,5 
Koreguota EBITDA: 5,2 
Grynasis pelnas: 0,9 
Investicijos: 4,2 
Turtas: 21,8
Įsipareigojimai: 8,0 

Darbuotojų skaičius:
472 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Irma Kaukienė
Irma Kaukienė
Generalinė direktorė

Živilė Skibarkienė
Živilė Skibarkienė
Valdybos pirmininkė
AB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir organizacinio vystymo tarnybos direktorė


Mindaugas Keizeris
Mindaugas Keizeris
Valdybos narys
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
Darius Montvila
Darius Montvila
Valdybos narys
UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
Darbo užmokestis

2021 m.
I ketvirčio atlygis

2020 m.
I ketvirčio atlygis
II ketvirčio atlygis
III ketvirčio atlygis
IV ketvirčio atlygis

Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą